Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):22-33.

Стратегія створення нових екологічно безпечних поліфункціональних біопрепаратів
на основі ґрунтових стрептоміцетів

Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Вивчення біосинтетичної активності мікроорганізмів привертає увагу дослідників як з точки зору пізнання закономірностей утворення бактеріальною клітиною різноманітних біологічно активних сполук, так і з точки зору використання промислово важливих мікробних метаболітів для різних галузей промисловості й сільського господарства.
Розроблено наукові засади комплексного підходу до селекції і вивчення біосинтетичного потенціалу ґрунтових стрептоміцетів, на основі якого отримані штами антагоністів фітопатогенів і фітонематод Streptomyces avermitilis ІМВ Ас-5015, S. netropsis ІМВ Ас-5025 і S. violaceus ІМВ Ас-5027. Показана їхня здатність до синтезу широкого спектру біологічно активних метаболітів: антипаразитарних антибіотиків, вільних аміно- і жирних кислот, ліпідів, фітогормонів (ауксинів, цитокінінів, гіберелінів, брасиностероїдів) та ін. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено стратегію створення на основі виділених продуцентів нових екологічно безпечних поліфункціональних метаболічних біопрепаратів комплексної дії, які поєднують властивості біоконтролю фітопатогенів і фітонематод із здатністю оптимізувати гормональний баланс і активізувати захисні системи рослин. За дії біопрепаратів відбувається репрограмування геному рослин у напрямку індукції синтезу малих регуляторних si/mi РНК з антипатогенними та антипаразитарними властивостями. За умов застосування біопрепаратів активізується розвиток мікроорганізмів кореневої зони, підвищується загальна біологічна активність ґрунту, зменшується рівень ураження рослин фітопатогенами і паразитичними нематодами, підвищується урожай та поліпшується його якість.

Kлючові слова: ґрунтові стрептоміцети, антагонізм, фітопатогени, фітонематоди, ліпіди, фітогормони, стероїдні сполуки, метаболічні біопрепарати, si/mi РНК.

Повний текст (PDF, англ)