2017, том 79, №1

Ювілеї і дати 

До 80-річчя з Дня народження. Валентин Степанович Підгорський

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):2-8.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Експериментальні праці 

Лектини бацил та їх мішені
Підгорський В.С., Коваленко Е.О., Сащук О.В., Гетьман К.І.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):9-21.

РезюмеПовний текст (PDF, англ)


Стратегія створення нових екологічно безпечних поліфункціональних біопрепаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів
Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):22-33.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Взаємовідносини вірусів з клітинами рослин у природних екосистемах та деякі підходи до їхнього регулювання
Коваленко О.Г., Щербатенко І.С., Кириченко А.М., Васильєв В.М.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):34-45.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Ендофітні гриби рослин сфагнових боліт Полісся України
Курченко І.М.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):46-58.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Роль поліфосфатаз у реакціях клітинної стінки і цитоплазматичної мембрани на стрес
Підгорський В.С., Войчук С.І., Громозова О.М.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):59-65.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Імунобіотики – новітні біотехнологічні препарати з антибактеріальними та імуномодулювальними властивостями
Лазаренко Л.M., Бабенко Л.П., Бубнов Р.В., Демченко O.M., Зоценко В.М., Бойко Н.В., Співак М.Я.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):66-75.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого випромінювання. Нові факти і гіпотези
Тугай Т.І., Тугай А.В.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):76-86.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Біорізноманітність і фізіологічні властивості бактерій, що формують системи з Glycine max (L.) Merril
Іутинська Г.О., Титова Л.В., Леонова Н.О.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):87-99.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Аутекологія і таксономія бактерій, ізольованих із екстремальних екосистем
Таширев О., Романовська В., Рокітко П., Таширева Г., Притула І., Суслова О., Говоруха В., Прекрасна Ж., Гладка Г.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):100-113.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Явище фаг-фагової індукції у Erwinia “horticola” і походження фагів 49 і 59
Товкач Ф.І., Златогурська М.А.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):114-126.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)