Mikrobiol. Z. 2016; 78(6):84-91.

Фундаментальні основи створення пробіотичного препарату з провітамінною активністю на основі штамів
Bacillus amyloliquefaciens ІМВ В-7513 та ІМВ В-7525

Авдєєва Л.В., Хархота М.А., Нечипуренко О.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Дисбіотичні стани широко поширені як у людей, так і у тварин. Дисбіоз кишківника супроводжується, окрім кількісних і якісних змін мікрофлори, імуносупресією і метаболічними порушеннями, зокрема авітамінозом А. Тому актуальним є пошук і дослідження штамів мікроорганізмів, використання яких для корекції дисбіозів дозволить нормалізувати гомеостаз макроорганізму. У цьому зв’язку вельми перспективним є використання каротинсинтезувальних штамів бактерій роду Bacillus, що дозволить поєднати в одному препараті властивості пробіотиків і здатність компенсувати дефіцит вітаміну А в макроорганізмі.
У статті проаналізовано дані літератури і представлено результати власних досліджень щодо каротинсинтезувальної здатності бактерій роду Bacillus, природи їх каротиноїдних пігментів та їх функції в макроорганізмі. Встановлено, що каротиноїдні пігменти штамів B. amyloliquefaciens ІМВ В-7513 та ІМВ В-7525, представлені комплексом з ліпідами та вуглеводами, відносяться до С30-апокаротиноїдів, зокрема, апо-8´-фітофлуену, апо-ζ-8´-каротину, апо-8´-нейроспорину та апо-8´-β-каротен-3-олу. Запропоновано можливий шлях їх синтезу, кінцевим продуктом якого є апо-8´-β-каротен-3-ол, що здатний метаболізуватись у вітамін А. Раніше в дослідах in vivo показано, що штами безпечні для теплокровних, проявляють пробіотичну і провітамінну активність.
Отримані результати є фундаментальною основою створення на основі каротинсинтезувальних штамів B. amyloliquefaciens ІМВ В-7513 та ІМВ В-7525 пробіотичного препарату з провітамінною активністю.

Kлючові слова: бактерії роду Bacillus, каротиноїдні пігменти, пробіотичні властивості, провітамінна активність.

Повний текст (PDF, англ)