Mikrobiol. Z. 2016; 78(6):71-83.

Фітопатогенні бактерії в сучасному сільському господарстві

Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчення екології, морфології, ультраструктури, біохімічних показників збудників бактеріальних хвороб рослин, закономірностей виникнення, розвитку інфекційного процесу та підбір засобів боротьби з хворобами, що вони спричиняють. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні, статистичні. Результати. Описано бактеріальні хвороби сільськогосподарських культур, бур’янів, а також біологічні властивості їх агентів у різних системах землеробства. Встановлено екологічні ніші виживання рослин за дії фітопатогенних бактерій. Визначено спеціалізацію збудників бактеріальних хвороб на рослинах. Висновки. Встановлено розповсюдження та збільшення ураження посівів сільськогосподарських рослин і бур’янів збудниками бактеріальних хвороб, що належать до родів Pseudomonas, Xanthomonas, Pectobacterium, Clavibacter і Curtobacterium.

Kлючові слова: фітопатогенні бактерії, бактеріальні хвороби сільськогосподарських культур і бур’янів, екологічні ніші, ліпополісахариди.

Повний текст (PDF, англ)