Mikrobiol. Z. 2016; 78(6):19-28.

Спектр фітопатогенів бур’янів у агрофітоценозі пшениці

Пасічник Л.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Бактеріальні хвороби, шкідники та бур’яни є основними факторами, які не дозволяють сформувати високі врожаї сільськогосподарських культур. У статті представлені результати вивчення збудників хвороб бур’янів. Показано, що уражені бур’яни в агрофітоценозі пшениці є екологічною нішею фітопатогенних бактерій, які відносяться до видів Pseudomonas syringae, Pseudomonas viridifava, Pseudomonas fluorescens, Pectobacterium carotovorum, Pantoea agglomerans, Xanthomonas translucens і Pseudomonas sp. Крім цих збудників ізольовано та ідентифіковано фітопатогенні дріжджі Rhodosporidium diobovatum і Rhodotorula sp. Більшість фітопатогенів, ізольованих із бур’янів, широко спеціалізовані і в експерименті уражують різні види бур’янів і зернових культур. Визначено жирнокислотний склад загальних клітинних ліпідів ізольованих фітопатогенів. Виявлені жирні кислоти, характерні для кожного виду бактерій. Домінуючим збудником бактеріальних хвороб бур’янів є P. syringae, штами якого мають високий ступінь серологічної спорідненості зі збудником базального бактеріозу зернових культур P. syringae pv. atrofaciens і належать до тих же серогруп. Результатами RAPD-ПЛР аналізу виявлено, що штами P. syringae з бур’янів і збудники хвороб зернових культур є генетично однорідною групою. Отримані результати свідчать про те, що пшениця і бур’яни уражуються однаковими збудниками бактеріальних хвороб.

Kлючові слова: фітопатогенні бактерії, збудник, бактеріальні хвороби, бур’яни, жирні кислоти, серологія.

Повний текст (PDF, англ)