Mikrobiol. Z. 2016; 78(6):8-18.

Таксономічні дослідження, біологічні властивості й біосинтетична активність молочнокислих бактерій
і біфідобактерій, ізольованих з різних природних еконіш

Підгорський В.С., Коваленко Н.К., Гармашева І.Л.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Молочнокислі бактерії (МКБ) і біфідобактерії відіграють важливу роль у здоров’ї людини та мають широке практичне застосування в харчовій промисловості. Розповсюдження молочнокислих бактерій та їх висока чисельність у природних субстратах свідчать про те, що багато видів цих мікроорганізмів адаптувались до умов оточуючого середовища та окремих еконіш. Молочнокислі бактерії, ізольовані з різних екологічних ніш, були ідентифіковані з використанням фенотипових і молекулярно-генетичних методів. Серед МКБ, в основному, були ідентифіковані види Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, E. durans, E. hirae, E. faecalis. Біфідобактерії були в основному представлені видами Bifdobacterium infantis, B. breve, B. animalis, B. bifdum і B. dentium. Була вивчена внутрішньовидова гетерогенність штамів МКБ і біфідобактерій, ізольованих з дистального відділу кишкового тракту людей різних вікових груп. Оцінена роль тейхоєвих кислот в адгезії штамів МКБ до букального епітелію людини. Вивчені різні біологічні активності, такі як стійкість до шлункового соку, стійкість до жовчних кислот, адгезивні властивості до епітеліальних клітин макроорганізму, чутливість до клінічно важливих антибіотиків. Всі ці властивості роблять окремі штами МКБ і біфідобактерій перспективними для створення пробіотичних препаратів і продуктів функціонального харчування.

Kлючові слова: молочнокислі бактерії, біфідобактерії, пробіотичні властивості, таксономія.

Повний текст (PDF, англ)