Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):106-115.

Поширення криптичних плазмід фітопатогенної бактерії Pectobacterium carotovorum

Сергєєва Ж.Ю.1, Товкач Ф.І.2

1Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська 2, Одеса, 65082, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

У сучасній науковій літературі представлено недостатньо інформації щодо наявності позахромосомних елементів у важливої фітопатогенної бактерії Pectobacterium carotovorum. Дані про плазмідоутримання пектобактерій носять випадковий характер. Метою дослідження було вивчення плазмідних спектрів, їхнього поширення та загальна характеристика криптичних плазмід P. carotovorum. Матеріали та методи. У ході дослідження було проведено скринінг плазмідних спектрів 54 штамів різного походження. Для виділення плазмідних ДНК використовувався стандартний лужний метод Кадо і Ліу [Kado CJ, Liu S-T. Rapid procedure for detection and isolation of large and small plasmids. J. Bacteriol. 1981; 145(3):1365–1373]. Результати. У ході дослідження було встановлено, що в даній індивідуальній виборці 16 досліджених штамів містять плазміди різних розмірів. Виявлені плазміди пектобактерій належать до чотирьох дискретних розмірних класів: 2,5–6,8, 9,8–16,7, 47,7–64,5 і 129 т.п.н. Приблизно 50 % виділених плазмід P. carotovorum відносяться до другого дискретного класу і мають розмір 8,7 – 10,4 т.п.н. У результаті рестрикційного аналізу великих плазмід з однаковим розміром 129 т.п.н. чотирьох різних штамів P. carotovorum виявлено, що ДНК кожної плазміди має унікальну первинну послідовність. Висновки. Результати з виявлення плазмід пектобактерій збігаються з отриманими раніше даними про те, що 30 % штамів пектобактерій містять плазміди [Tovkach FI. [Isolation and preliminary characterization of cryptic plasmids from Erwinia carotovora]. Microbiology. 2001; 70(6):804–810. Russian]. Плазмідоутримання штамів пов’язане з екологічними нішами, в яких персістують бактерії. Позахромосомні ДНК пектобактерій можуть являти собою мовчазні «егоїстичні», можливо профагові, реплікони.

Kлючові слова: Pectobacterium carotovorum, криптичні плазміди, рестрикційний аналіз, екологія, плазмідний спектр виду.

Повний текст (PDF, англ)