Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):99-105.

Антагоністичні властивості мікроскопічних грибів, виділених з гіпсокартону

Письменна Ю.Б., Курченко І.М., Суббота А.Г.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити антагоністичні взаємодії між мікроскопічними грибами, що найчастіше контамінують гіпсокартон, та рекомендованими для визначення грибостійкості тест-культурами. Методи. Для визначення взаємодій між тест-культурами і штамами, виділеними з гіпсокартону, використовували метод агарових блоків. Результати. Встановлено, що виділені з гіпсокартону види Alternaria infectoria F-41218 E.G. Simmons, Aspergillus favipes F-41213 (Bain. & Sart.) Thom & Church, Chaetomium globosum F-41224 Kunze ex Fr., Stachybotrys chartarum F-41215 (Ehrenb.) S. Hughes пригнічують розвиток тест-культур мікроміцетів, рекомендованих для випробування грибостійкості. Антагоністична активність грибів, виділених з гіпсокартону, щодо тест-культур зростає у ряду: Alternaria infectoria F-41218 < Aspergillus favipes F-41213 < Stachybotrys chartarum F-41215 < Chaetomium globosum F-41224. Показано посилення антагоністичної активності культур, виділених з гіпсокартону, і зміну категорій взаємодії з переважанням повного пригнічення тест-культур на середовищі з додаванням гіпсокартону. Висновок. Отже, C. globosum F-41224, виділений з гіпсокартону, виявився найсильнішим антагоністом, про що свідчить переважання пригнічуючої, фунгіцидної та фунгістатичної дії на тест-культури.

Kлючові слова: антагоністичні властивості, мікроскопічні гриби, фунгіцидність, фунгістатичність, гіпсокартон.

Повний текст (PDF, укр)