Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):83-91.

Вплив регуляторних чинників на кількісний склад мікобіоти
жолудів Quercus robur L. у процесі зберігання

Волощук Н.М., Білоус В.М., Білоус С.Ю.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони 15, Київ, 03041, Україна

Мета. Вивчити видовий склад мікобіоти жолудів Quercus robur у період зберігання та вплив обробки озоном і воском на її різноманітність. Методи. Під час виконання досліджень було використано мікологічні, фізичні і математичні методи. Результати. Визначено, що найменша подібність видового складу мікобіоти спостерігається між жолудями, обробленими озоном, і такими, що зберігались у природних умовах (S=0,17). Найбільшим показником домінування за Симпсоном (С) характеризувалась мікобіота жолудів, оброблених воском (С=0,50), із переважанням Penicillium variabile. Встановлено, що обробка жолудів озоном і воском відіграє роль регуляторного чинника і суттєво впливає на видове різноманіття мікроскопічних грибів, у тому числі фітопатогенів.

Kлючові слова: мікобіота, Quercus robur, жолуді, зберігання, регуляторні чинники.

Повний текст (PDF, укр)