Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):42-51.

Симбіотичний потенціал штамів Bradyrhizobium japonicum з різною швидкістю росту

Крутило Д.В.1, Леонова Н.О.2

1Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
вул. Шевченка 97, Чернігів, 14027, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчити генетичні властивості бульбочкових бактерій сої з різною швидкістю росту, дослідити здатність ризобій до продукування фітогормональних речовин, а також оцінити їх симбіотичний потенціал за сумісної та моноінокуляції рослин сої. Методи. Сиквенування міжгенного спейсера 16S-23S рДНК штамів ризобій сої здійснювали на генетичному ДНК-аналізаторі ABI 3130xl Genetic Analyzer. Визначення якісного та кількісного складу фітогормонів у культуральних рідинах штамів Bradyrhizobium japonicum визначали методом спектроденситометричної тонкошарової хроматографії. Симбіотичний потенціал штамів оцінювали у польовому досліді в зоні Полісся України. Результати. Встановлено, що штами бульбочкових бактерій сої з різною швидкістю росту за структурою ITS-регіону належать до різних генетичних груп: USDA 6, USDA 110 та USDA 123. Досліджувані ризобії розрізняються за рівнем синтезу позаклітинних фітогормонів: повільнорослий штам B. japonicum 46 продукує більшу кількість ауксинів, тоді як інтенсивнорослий штам B. japonicum КВ11 значно переважає за кількістю цитокінінів. Показано, що важливим фактором підвищення продуктивності сої є формування збалансованих симбіотичних систем рослини-господаря з кількома комплементарними, проте серологічно та генетично відмінними штамами ризобій одного виду. Висновки. Сумісна інокуляції насіння сої двома активними штамами B. japonicum 46 і B. japonicum КВ11 дозволяє більш повно реалізувати потенціал симбіотичних партнерів та отримати вищий врожай.

Kлючові слова: Bradyrhizobium japonicum, соя, 16S-23S рДНК (ITS-регіон), ауксини, цитокініни, конкурентоспроможність.

Повний текст (PDF, англ)