Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):30-41.

Фенотипова гетерогенність фітопатогенних бактерій роду Erwinia – збудників хвороб яблуні в Україні

Данкевич Л.А., Воцелко С.К., Щербина Т.М., Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчити фенотипові властивості ізольованих штамів Erwinia sp. та колекційних штамів «Erwinia horticola» для їх ідентифікації. Методи. Патогенність та агресивність штамів перевіряли шляхом штучного ураження бруньок яблуні і груші, а також нестиглих плодів груші. Фізіолого-біохімічні властивості бактерій досліджували, використовуючи API тестування (API 20E та API 50СН тест-системи). Вивчення жирнокислотного складу клітинних ліпідів здійснювали методом газової хроматографії. Результати. Аналіз патогенних, морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей, а також жирнокислотного складу ліпідів клітин вказує на значну подібність колекційних «Erwinia horticola» і ізольованих Erwinia sp. штамів з представниками виду Erwinia amylovora. Висновки. Одержані нами результати ставлять під сумнів існування окремого виду «Erwinia horticola». Але для остаточного з’ясування видового статусу досліджуваних штамів необхідно вивчити їх генотипові властивості.

Kлючові слова: Erwinia sp., «Erwinia horticola», Erwinia amylovora, фенотипові властивості.

Повний текст (PDF, укр)