Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):21-29.

Скринінг продуцентів манан-деградувальних ензимів

Борзова Н.В., Варбанець Л.Д., Курченко І.М., Наконечна Л.Т.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Метою досліджень було вивчення розповсюдженості комплексу маннандеградувальних ензимів серед колекційних та свіжовиділених культур мікроміцетів, актинобактерій та бактерій. Було показано, що продуценти β-мананаз переважно виділяються з джерел, багатих рослинними залишками. Нами виявлені штами Penicillium aculeatum, P. tardum і P. rugulosum, що продукують комплекс із β-мананази та α-галактозидази. Також були виявлені штами термофільних мікроміцетів видів Corynascus sepedonium, Scytalidium thermophilum та Rhizomucor tauricus, у культуральній рідині яких відмічали високу мананазну активність (10 – 130 од/мл). Два штами P. aculeatum та P. tardum проявляли β-мананазну, β-манозидазну й α-галактозидазну активності. Був показаний високий потенціал актинобактерій, оскільки мананазну активність проявляли 70 % усіх досліджених штамів; їх активність склала від 2 до 55 од/мл. Серед бактеріальних культур найбільш активними теж були представники ґрунтової мікробіоти Bacillus circulans, B. subtilis, B. mesentericus, а серед штамів, виділених із морської води, активних продуцентів мананаз виявлено не було.

Kлючові слова: β-мананаза, α-галактозидаза, β-манозидаза, скринінг.

Повний текст (PDF, рос)