Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):2-11.

Комплексна ідентифікація штаму червоно-пігментованих дріжджів, виділеного
з шлунково-кишкового тракту гуцульського довгожителя (Карпати, Україна)

Фоміна М.О.1, Поліщук Л.В.1, Ткаченко К.С.1, Хонг Дж.В.2, Зелена Л.Б.1, Янєва О.Д.1, Підгорський В.С.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Marine Plants Team, National Marine Biodiversity Institute of Korea
Seocheon, 33662, South Korea

Червоні дріжджі в даний час є широко обговорюваною та суперечливою групою дріжджів через зростаюче число повідомлень про їхню здатність викликати опортуністичні захворювання рослин, тварин і людини. Метою даної роботи була комплексна ідентифікація культури червоних дріжджів, що була ізольована із шлунковокишкового тракту (ШКТ) здорового гуцульського довгожителя з високогір’я Карпат України. У даного штаму дріжджів мажорним компонентом у комплексі накопичених каротиноїдів був торулородин. Відповідно до результатів загальноприйнятих морфологічних та фізіологічних, а також молекулярно-біологічних досліджень внутрішньої спейсерної, що транскрибується, області рибосомного оперона (ITS) був зроблений висновок, що даний ізолят належить до виду Rhodotorula mucilaginosa.

Kлючові слова: Rhodotorula mucilaginosa, ідентифікація, каротиноїди, ITS, філограма.

Повний текст (PDF, англ)