Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):102-108.

Вплив систем землеробства на біологічну активність чорнозему типового в лісостепу України

Цюк О.А., Кирилюк В.І.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони 11, Київ, 03041, Україна

Висвітлюються результати досліджень щодо впливу систем промислового, екологічного та біологічного землеробства на мікробіологічну активність ґрунту в посівах буряків цукрових. Екологічна модель землеробства активізує біологічні процеси ґрунту, що проявляється в посиленні виділення ним СО2, підвищенні целюлозолітичної і ферментативної активності. Незалежно від моделей землеробства, максимальна кількість мікроорганізмів перебуває у верхній частині оброблюваного шару, з глибиною їх чисельність зменшується. Промислова модель землеробства різко знижує біогенність ґрунту і змінює структуру мікробіоценозу в небажаному напрямі збільшення ініціаторів мінералізації органічної речовини.

Kлючові слова: система землеробства, мікроорганізми, протеаза, фосфатаза, фітотоксичність ґрунту.

Повний текст (PDF, рос)