Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):90-101.

Комплексна оцінка нодуляційної здатності бульбочкових бактерій та особливості формування
симбіотичних систем сої за інокуляції насіння мікробними композиціями

Кириченко О.В.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська 31/17, Київ, 03022, Україна

В умовах вегетаційних дослідів із ґрунтовою культурою досліджено особливості формування симбіотичних систем та проведено комплексну оцінку нодуляційної здатності бульбочкових бактерій за інокуляції насіння сої мікробними композиціями на основі специфічних ризобій, бактерій роду Azotobacter і фітолектинів (лектину насіння сої, аглютиніну зародків пшениці). Встановлено, що комплексні інокулянти порівняно до монокультури прискорюють процес інфікування рослин ризобіями на ранніх етапах розвитку сої; сприяють розширенню спектру генетично детермінованої здатності бульбочкових бактерій до утворення певної кількості кореневих бульбочок на рослині-хазяїні протягом вегетації, формуванню більшої кількості кореневих бульбочок із більшою їх масою у другу половину вегетації сої, та суттєвому підвищенню маси однієї бульбочки, а також уповільненню процесу старіння кореневих бульбочок при завершенні вегетації рослин. При оцінці нодуляційної здатності ризобій у мікробних композиціях пропонується застосовувати комплекс критеріїв, а саме: «активність нодуляції», «шкала нодуляції», «кількість бульбочок на рослині», «маса бульбочок з рослини», «маса однієї бульбочки», які є показовими на різних етапах формування симбіозу.

Kлючові слова: соя, симбіоз, мікробні композиції, ризобії, азотобактер, фітолектини, нодуляційна здатність.

Повний текст (PDF, укр)