Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):82-89.

Продукування етанолу з крохмалю дріжджами, ізольованими
з сільськогосподарських культур та молочних продуктів

Підгорський В.С., Янєва О.Д., Фоміна М.О., Ткаченко К.С., Стоян В.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Метою цієї роботи було дослідити здатність дріжджів, ізольованих з сільськогосподарських культур та молочних продуктів, продукувати етанол з крохмалю.
Був проведений скринінг амілолітичних дріжджів серед ізольованих дріжджів. Шість найбільш активних амілолітичних штамів були ідентифіковані як Lipomyces mesembrius spp. 5.4, 5.5 та 6.4, Shwanniomyces vanrijiae var. yarowii F33, Torulaspora sp. F7 та Candida sp. S26. З крохмалю відібрані дріжджі продукували етанол в низькій концентрації за аеробних умов – 0,006–0,129 g/l (0,3–0,87 % теоретично можливого виходу) та мікроаеробних умов – 0,089–0,35 г/л (1,61–6,07 % теоретично можливого виходу). Такі штами будуть досліджені як потенційні кандидати для сумісного культивування з ефективними продуцентами етанолу, що не мають амілолітичної активності.

Kлючові слова: амілолітичні дріжджі, етанол, крохмаль, біопаливо.

Повний текст (PDF, англ)