Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):71-81.

Особливості волютинових гранул Saccharomyces cerevisiae в умовах зміни космічної погоди

Харчук М.С., Григор’єв П.Є., Качур Т.Л., Громозова О.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

В даній роботі було досліджено вплив космічної погоди на забарвлення і рухливість волютинових гранул («dancing bodies») у вакуолярному просторі дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae з нормальним і зміненим фосфорним обміном. Показано, що специфічне зафарбовування неорганічних поліфосфатів волютинових гранул у клітинах S. cerevisiae УКМ Y-517 флуоресцентним барвником DAPI підтвердило зв’язок між реакцією метахромазії волютинових гранул і галактичними космічними променями, встановлений нами раніше. Відмічена обернена кореляція для DAPI-забарвлення волютинових гранул з показниками сонячної активності. Також у період спостережень було зафіксовано ритмічний характер рухливості волютинових гранул усіх досліджуваних штамів (S. cerevisiae УКМ Y-517, S. cerevisiae CRY, S. cerevisiae CNX). Штами S. cerevisiae УКМ Y-517 і S. cerevisiae CRY з незміненим фосфорним метаболізмом мали подібну ритміку. У той же час, ритміка штаму S. cerevisiae CNX, дефектного за екзополіфосфатазами PPX1 и PPN1 (КФ 3.6.1.11), дещо відрізнялась від батьківського штаму S. cerevisiae CRY. Рухливість волютинових гранул співпадала з ритмікою галактичних космічних променів у періоді тривалістю близько 9 діб. Припускається, що «dancing bodies» синхронізовані з ритмами галактичних космічних променів. Виявлені відмінності між мутантним і батьківським штамами можуть опосередковано вказувати на участь поліфосфатів у реакції клітин на зміну параметрів космічної погоди. Таким чином, фосфорний обмін, ймовірно, відіграє ключову роль у чутливості дріжджових клітин S. cerevisiae до космофізичних факторів, що проявляється у варіативності забарвлення і рухливості поліфосфатвмістних волютинових гранул під дією цих факторів.

Kлючові слова: дріжджі, космічна погода, волютинові гранули, «dancing bodies», метахромазія.

Повний текст (PDF, рос)