Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):34-47.

Антинематодна активність метаболітів, що продукуються грунтовими стрептоміцетами

Білявська Л.О., Галаган Т.О., Іутинська Г.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити антинематодну активність метаболітів ґрунтових стрептоміцетів та біопрепаратів на їх основі стосовно галових і цистоутворюючих нематод в системі in vitro. Методи. Дію метаболітів стрептоміцетів та біопрепаратів визначали in vitro на личинках 2 віку галової нематоди Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949 та бурякової цистоутворюючої нематоди Heterodera schachtii A. Schmidt, 1871, а також листової нематоди роду Aphlenchoides шляхом їх культивування впродовж 24 годин у водних розчинах етанольних екстрактів біомаси, окремих метаболітів та біопрепаратів. Нематицидний і нематостатичний ефект досліджуваних зразків оцінювали за зміною рухової активності нематод. Результати. Грунтові стрептоміцети Streptomyces violaceus ІМВ Аc-5027, S. аvermitilis ІМВ Ас-5015 та метаболітні біопрепарати на їх основі (Віолар, Аверком і Аверком-нова відповідно) проявляли значну нематицидну активність щодо фітопатогенних нематод M. incognita та H. schachtii, і викликали їх загибель після 24 годин дії на 96,8–100 %. S. netropsis ІМВ Ас-5025 і біопрепарат на його основі Фітовіт проявили низьку нематицидну активність до обох видів нематод. Висновок. Ґрунтові стрептоміцети S. violaceus ІМВ Аc-5027 і S. аvermitilis ІМВ Ас-5015 є перспективними продуцентами сполук для створення біопрепаратів з нематицидною дією щодо фітопаразитичних нематод M. incognita та H. schachtii.

Kлючові слова: ґрунтові стрептоміцети, метаболіти, біопрепарати, фітонематоди, нематицидна активність.

Повний текст (PDF, укр)