Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):25-33.

Вплив рН на антагоністичну активність дріжджів, ізольованих з
кисломолочних продуктів та шлунково-кишкового тракту людини

Фоміна М.О.1, Домбровська І.В.2, Ткаченко К.С.1, Підгорський В.С.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
вул. Володимирська 64/13, Київ, 01601, Україна

Метою цієї роботи було вивчити вплив рН поживного середовища на антагоністичну активність ізолятів дріжджів із автентичних гуцульських кисломолочних продуктів та шлунково-кишкового тракту гуцулів-довгожителів до умовно-патогенних бактерій для людини і тварин. Серед 52 досліджених дріжджових ізолятів 14 % показали значну антагоністичну активність проти грампозитивних бактерій Staphylococcus aureus; з них тільки 6 % інгібували ріст грамнегативних бактерій, що належать до родів Escherichia та Citrobacter. Більшість дріжджів з антагоністичною активністю (більше 70 %) було виділено з шлунково-кишкового тракту довгожителів. Також було визначено два оптимальні діапазони значень рН поживного середовища для виявлення антагоністичної активності досліджуваних дріжджів, що складало біля 5,5 і 6,0 для грампозитивних бактерій, та біля 6,0 і 6,5 – для грамнегативних бактерій. Показано, що дріжджі Saccharomyces pasterianus, ізольовані з гуцульського йогурту, проявляють антагоністичну активність за більш кислих умов, ніж ізоляти з шлунково-кишкового тракту людини.

Kлючові слова: дріжджі, антагоністична активність, рН, кисломолочні продукти, шлунково-кишковий тракт.

Повний текст (PDF, англ)