Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):2-10.

Оптимізація умов культивування та молекулярних методів досліджень
продуцента розеофлавіну Streptomyces davawensis

Цирульник А.О.1, Кордіака Р.2, Дмитрук К.В.1, Федорович Д.В.1, Сибірний А.А.1,2

1Інститут біології клітини Національної академії наук України
вул. Драгоманова, 14/16, Львів, 79005, Україна

2Жешувський університет
вул. Зельверовича, 4, Жешув, 35-601, Польща

Розеофлавін (РоФ) та його метаболічний попередник 8-диметиламінорибофлавін продукуються грампозитивними бактеріями Streptomyces davawensis і Streptomyces cinnabarinus. Вони виявляють виражену антибіотичну активність щодо Staphyloccus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Micrococcus luteus та інших грампозитивних бактерій і можуть бути використані як нові ефективні антибактерійні препарати. У даній роботі представлено результати оптимізації базових молекулярних методів для роботи з S. davawensis, а саме: виділення геномної ДНК, ПЛР ампліфікація гена rosA та трансформація клітин. Також проведено оптимізацію складу культурального середовища та умов культивування для підвищення продукції РоФ.

Kлючові слова: трансформація Streptomyces davawensis, продукція розеофлавіну, склад культуральних середовищ, виділення геномної ДНК, ампліфікація гена rosA.

Повний текст (PDF, укр)