2016, том 78, №4

Експериментальні праці 

Оптимізація умов культивування та молекулярних методів досліджень продуцента розеофлавіну Streptomyces davawensis
Цирульник А.О., Кордіака Р., Дмитрук К.В., Федорович Д.В., Сибірний А.А.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):2-10.

РезюмеПовний текст (PDF, англ)


Взаємодія клітин штаму Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627 з глинистими мінералами in vitro
Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Підгорський В.С., Лівінська О.П., Войчук C.І., Олещенко Л.Т., Томила Т.В., Лобунець Т.Ф.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):11-24.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Вплив рН на антагоністичну активність дріжджів, ізольованих з кисломолочних продуктів та шлунково-кишкового тракту людини
Фоміна М.О., Домбровська І.В., Ткаченко К.С., Підгорський В.С.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):25-33.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Антинематодна активність метаболітів, що продукуються грунтовими стрептоміцетами
Білявська Л.О., Галаган Т.О., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):34-47.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив Zn2+ на синтез поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 з антимікробними та антиадгезивними властивостями
Пирог Т.П., Савенко І.В., Шевчук Т.А.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):48-58.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Формування та функціонування симбіотичних систем та мікробіоценозу ризосфери сої за використання різних фунгіцидів
Вознюк С.В., Титова Л.В., Ратушинська О.В., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):59-70.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Особливості волютинових гранул Saccharomyces cerevisiae в умовах зміни космічної погоди
Харчук М.С., Григор’єв П.Є., Качур Т.Л., Громозова О.М.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):71-81.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Продукування етанолу з крохмалю дріжджами, ізольованими з сільськогосподарських культур та молочних продуктів
Підгорський В.С., Янєва О.Д., Фоміна М.О., Ткаченко К.С., Стоян В.С.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):82-89.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Комплексна оцінка нодуляційної здатності бульбочкових бактерій та особливості формування симбіотичних систем сої за інокуляції насіння мікробними композиціями
Кириченко О.В.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):90-101.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив систем землеробства на біологічну активність чорнозему типового в лісостепу України
Цюк О.А., Кирилюк В.І.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):102-108.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Огляд літератури 

Поверхневий плазмонний резонанс: підходи і перспективи використання для дослідження вірус-специфічних взаємодій
Болтовець П.М., Нестерова Н.В.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):109-124.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Ювілеї і дати 

Галина Олександрівна Іутинська

Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):124-125.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)