Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):88-98.

Фізіолого-біохімічні властивості діазотрофів кореневої зони
ізогенних за генами Vrn ліній пшениці

Самойлов А.М., Жмурко В.В.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
пл. Свободи 4, Харків, 61022, Україна

У трирічних польових дослідах вивчали біохімічні властивості ізолятів діазотрофів, виділених з кореневої зони рослин ізогенних за генами Vrn ярих ліній пшениці - Vrn-A1, Vrn-B1, Vrn-D1 та озимого сорту Миронівська 808. Більший відсоток ізолятів діазотрофів - 47-55 %, здатних до нітратредукції, виявлено в кореневій зоні рослин ізогенних ліній - Vrn-А1 і Vrn-D1. У кореневій зоні рослин сорту, на відміну від ярих ізоліній, істотно вищим був відсоток ізолятів діазотрофів, які мають аміло- і протеолітичну активності - 44 % і 75 % відповідно. Однак відсоток ізолятів діазо-трофів, здатних продукувати ІОК-подібні речовини в кореневій зоні рослин сорту, був меншим - 53 %. Відсоток ізолятів, здатних продукувати індол, виділених з ри-зосфери рослин ліній Vrn-D1 і Vrn-A1, був нижчим - 33-35 %, ніж у рослин ізолінії Vrn-B1 і озимого сорту. Припускається, що виявлені відмінності по числу ізолятів діазотрофів, які мають досліджувані фізіолого-біохімічні властивості, з ризосфери рослин ізогенних за генами Vrn ліній пшениці, пов’язані з відмінностями між лініями за інтенсивністю кореневих виділень і азотфіксації.

Kлючові слова: ізогенні лінії Triticum aestivum L., діазотрофи, локуси Vrn, асоціативна азотфіксація, нітратредуктазна активність, фосфатмобілізуюча активність, аміло- і протеолітична активності, ІОК-подібні речовини.

Повний текст (PDF, рос)