Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):78-87.

Особливості росту бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023
в чистих та змішаній культурах за умов їх глибинного культивування

Рой А.О., Кістень О.Г., Царенко І.Ю., Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Досліджені особливості росту Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 в оптимізованих середовищах у моно- та змішаній культурах за їх глибинного культивування для моделювання стадії нарощування біомаси в біотехнології створення комплексного бактеріального препарату для рослинництвa. При вирощуванні B. subtilis ІМВ В-7023 в монокультурі питома швидкість росту цих бактерій була вищою, ніж у A. vinelandii ІМВ В-7076. Зважаючи на це, при культивуванні змішаної культури живильне середовище в ферментері інокулювали суспензіями бактерій A. vinelandii + B. subtilis у співвідношенні 10:1. Найбільше накопичення біомаси спостерігали після 24 годин вирощування змішаної культури. Відпрацьовані умови глибинного культивування A. vinelandii ІМВ В-7076 і B. subtilis ІМВ В-7023 у ферментері можуть бути рекомендовані для отримання як монокультур, так і змішаної культури цих штамів бактерій з високим вмістом життєздатних клітин у біотехнології промислового виготовлення комплексного бактеріального препарату для рослинництва.

Kлючові слова: Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, Bacillus subtilis ІМВ В-7023, змішана культура, глибинне культивування, особливості росту.

Повний текст (PDF, укр)