Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):69-77.

Біоценотичні підходи при використанні ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis
під час вегетації картоплі та в умовах зберігання продукції

Патика Т.І., Лісовий М.М., Патика М.В., Колодяжний О.Ю.

Національний університет біоресурсів та природокористування України
вул. Героїв Оборони 13, Київ, 03041, Україна

Представлено результати досліджень щодо формування шляхів біоценотичної спрямованості сучасних систем фітозахисту за рахунок ентомопатогенних бактерій групи Bacillus thuringiensis. Показано, що рідкі препаративні форми на основі штамів B. thuringiensis першого серотипу Н1 проявляють високу біологічну активність щодо контактних генерацій Leptinotarsa decemlineata Say. упродовж онтогенезу рослин картоплі - 92,0-97,0 %, а також ентомотоксичну дію щодо популяції Phthorimaea operculella Zell. в умовах зберігання продукції - 77,0-85,0 %. За обробки бульб штамами B. thuringiensis істотно зменшується чисельність популяції фітофага (до 65,0 %) на фоні збереження до 72,0 % бульб від заселення картопляною міллю.

Kлючові слова: Bacillus thuringiensis, взаємодія «патоген-хазяїн», ентомотоксична дія, препаративна форма, фітофаг.

Повний текст (PDF, укр)