Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):61-68.

Взаємодія сучасних сортів сої з біопрепаратами комплексної дії та її вплив на урожайність

Білявська Л.Г., Білявський Ю.В.

Полтавська державна аграрна академія
вул. Сковороди 1/3, Полтава, 36003, Україна

Мета. Дослідити та вдосконалити елементи біологізації технологій вирощування сої за використання мікробіологічних препаратів. Методи. Загальноприйняті в мікробіології та польові дослідження особливостей застосування мікробіологічних препаратів при вирощуванні сої. Результати. Досліджена максимальна реалізація потенціалу рослинно-мікробних взаємодій при підборі комплементарних пар: сорт рослини - біопрепарат (штам мікроорганізмів). Проаналізовано питання застосування біологічних препаратів комплексної дії з різною функціональністю впливу на продуктивність сучасних сортів сої в ґрунтово-кліматичних умовах Полтавської області. Встановлено, що чутливість сортів сої різних груп стиглості залежить від погодних умов року та різноманітної дії біопрепаратів, що вивчались. Показано істотність впливу факторів «рік», «сорт», «біопрепарати» та їх взаємодію. Висновки. Обробка насіння сої мікробіологічними препаратами ризобофітом, біополіцидом, фосфоентерином, алкалігеном,  флавобактерином і їх комплексами є найбільш ефективним засобом підвищення урожайності сої. Заміна у компонентному складі антагонізму Чайковського на флавобактерин призводить до зниження урожайності (порівняно з кращим варіантом БК А+Б+В), проте підвищує урожайність порівняно з контролем.

Kлючові слова: мікробіологічні біопрепарати, соя, сорт, продуктивність, чутливість.

Повний текст (PDF, укр)