Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):52-60.

Фізіологія росту Pseudomonas syringae рv. аtrofaciens за впливу пестицидів

Булеца Н.М., Буценко Л.М., Пасічник Л.А., Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Метою роботи було дослідження росту збудника базального бактеріозу пшениці та визначення фізіологічних змін клітин Pseudomonas syringae рv. аtrofaciens за внесення пестицидів у поживне середовище. Методи. Роботу виконано за використання класичних мікробіологічних методів, реакції мікроаглютинації, електронної мікроскопії, електрофорезу в ПААГ з додецилсульфатом натрію. Результати. Показано, що препарати Твікс та Альфа Супер в рекомендованій виробником дозі знижують показники виживання P. syringae рv. аtrofaciens УКМ В-1011. Піретроїдні інсектициди Альфа, Супер Твікс та гербіцид Гранстар Голд 75 зумовлюють морфологічну дисоціацію колоній P. syringae рv. аtrofaciens УКМ В-1011, що виражається у появі R-форм. Всі R-дисоціанти за фізіолого-біохімічними властивостями не відрізнялися між собою і мали незначні відмінності від вихідної S-форми P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011. Висновок. Отже, синтетичні пестициди Альфа Супер, Твікс, Гранстар Голд 75 спричиняють дисоціацію P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011, чим посилюють гетерогенність популяції, що розширює межі витривалості виду.

Kлючові слова: Pseudomonas syringae рv. аtrofaciens, пестициди, R-форми, морфологічна дисоціація.

Повний текст (PDF, укр)