Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):45-51.

Дослідження реакції метахромазії Saccharomyces cerevisiae

Громозова О.М., Качур Т.Л., Войчук С.І., Харчук М.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Проведено моніторинг метахроматичного забарвлення волютинових гранул ряду штамів роду Saccharomyces (S. cerevisiae УКМ Y-517, S. cerevisiae CRY, S. cerevisiae CNX, S. bayanus УКМ Y-493, S. unisporus УКМ Y-2065, S. rosinii УКМ Y-2614, S. exiguus УКМ Y-649) в умовах різної космічної погоди. Встановлено, що найбільш чутливим штамом є S. cerevisiae УКМ Y-517, який метахромазував у 96,7 % випадків. Зміна у фосфорному метаболізмі на прикладі мутантного штаму S. cerevisiae CNX, дефектного за екзополіфосфатазами PPX1 і PPN1 (КФ 3.6.1.11), не впливає на прояв реакції метахромазії. Порівняльний аналіз зафарбовування дріжджових клітин, які вирощенні на різних поживних середовищах, показав, що краще метахромазують клітини дріжджів, які культивуються на сусло-агарі. Однак, внесення додаткової кількості фосфору в агаризоване середовище YEPD покращувало візуалізацію реакції метахромазії. Дослідження клітин на різних стадіях розвитку показало, що вік культури не впливає на метахроматичне забарвлення. Штам S. cerevisiae УКМ Y-517 рекомендується для проведення моніторингових досліджень у проекті «Геліомед» як високочутливий штам для досліджень впливу космічної погоди на мікроорганізми. Дана робота є продовженням дослідження біо-астрономічного ефекту Чижевського-Вельховера.

Kлючові слова: дріжджі, метахромазія, волютинові гранули, космічна погода.

Повний текст (PDF, рос)