Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):36-44.

Поліфазний таксономічний аналіз каротинсинтезувального штаму Bacillus sp. 1.1,
перспективного для створення пробіотика

Нечипуренко О.О., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Остапчук А.М., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Проведено поліфазний таксономічний аналіз каротинсинтезувального штаму Bacillus sp. 1.1, перспективного для створення пробіотика. На основі культуральноморфологічних та фізіолого-біохімічних ознак досліджуваний штам віднесено до виду Bacillus subtilis. Однак, жирнокислотний профіль клітинних стінок штаму представлений переважно розгалуженими похідними ізо- та антиізо- С15:0 і С17:0 сполук (понад 70 %), що характерно для виду Bacillus amyloliquefaciens. На основі нуклеотидної послідовності гена 16S рРНК, а також профілю поліморфних нуклеотидів штам віднесено до виду Bacillus amyloliquefaciens.

Kлючові слова: штам Bacillus sp., поліфазний таксономічний аналіз.

Повний текст (PDF, укр)