Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):26-35.

Скринінг продуцентів α-l-рамнозидаз і пептидаз серед представників актинобактерій та бацил

Варбанець Л.Д.1, Мацелюх О.В.1, Гудзенко О.В.1, Нідялкова Н.А.1, Зелена П.П.2,
Юмина Ю.В.2, Степура Л.Г.,2 Шепелевич В.В.2, Войчук С.І
.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
просп. Глушкова 2, Київ, 03022, Україна

Мета. Провести скринінг продуцентів пептидаз, а також α-L-рамнозидаз серед актинобактерій та бацил. Методи. Були використані біохімічні методи визначення α-L-рамнозидазної, еластазної, казеїнолітичної, фібринолітичної та колагеназної активностей. Результати. Внаслідок скринінгу, проведеного серед 31 штаму актинобактерій та 24 штамів бацил, не виявлено жодного штаму актинобактерій, здатного синтезувати ензим з еластазною активністю, але деякі актинобактерії виявилися активними продуцентами колагеназ. Що стосується бацил, то еластолітична активність була виявлена тільки в п’яти досліджених штамах, але її рівень не представляє інтересу до подальших досліджень, у той час як фібринолітична активність двох штамів Bacillus subtilis 121 і 108 була досить високою (0,100 од/мг і 0,092 од/мг білка, відповідно). Висновки. Найбільш ефективними продуцентами колагенази і α-L-рамнозидази є штам актинобактерій 6/5, виділений з ризосфери кропиви, а пептидази з фібринолітичною активністю - B. subtilis 121 і 108. Ці штами можна вважати перспективними для подальших досліджень.

Kлючові слова: актинобактерії, бацили, a-L-рамнозидаза, протеази.

Повний текст (PDF, укр)