2016, том 78, №3

Експериментальні праці 

Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241
Пирог Т.П., Савенко І.В., Шевчук Т.А., Крутоус Н.В., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):2-12.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Функціональна та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans
Булигіна Т.В., Варбанець Л.Д., Сейфулліна І.І., Шматкова Н.В.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):13-25.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Скринінг продуцентів α-l-рамнозидаз і пептидаз серед представників актинобактерій та бацил
Варбанець Л.Д., Мацелюх О.В., Гудзенко О.В., Нідялкова Н.А., Зелена П.П., Юмина Ю.В., Степура Л.Г., Шепелевич В.В., Войчук С.І.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):26-35.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Поліфазний таксономічний аналіз каротинсинтезувального штаму Bacillus sp. 1.1, перспективного для створення пробіотика
Нечипуренко О.О., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Остапчук А.М., Авдєєва Л.В.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):36-44.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Дослідження реакції метахромазії Saccharomyces cerevisiae
Громозова О.М., Качур Т.Л., Войчук С.І., Харчук М.С.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):45-51.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Фізіологія росту Pseudomonas syringae рv. atrofaciens за впливу пестицидів
Булеца Н.М., Буценко Л.М., Пасічник Л.А., Патика В.П.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):52-60.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Взаємодія сучасних сортів сої з біопрепаратами комплексної дії та її вплив на урожайність
Білявська Л.Г., Білявський Ю.В.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):61-68.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Біоценотичні підходи при використанні ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis під час вегетації картоплі та в умовах зберігання продукції
Патика Т.І., Лісовий М.М., Патика М.В., Колодяжний О.Ю.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):69-77.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Особливості росту бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 в чистих та змішаній культурах за умов їх глибинного культивування
Рой А.О., Кістень О.Г., Царенко І.Ю., Курдиш І.К.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):78-87.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Фізіолого-біохімічні властивості діазотрофів кореневої зони ізогенних за генами Vrn ліній пшениці
Самойлов А.М., Жмурко В.В.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):88-98.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Огляд літератури 

Напрями, досягнення та перспективи біотехнології у харчовій промисловості
Баль-Прилипко Л.В., Патика М.В., Леонова Б.І., Старкова Е.Р., Брона А.І.

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):99-111.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Ювілеї і дати 

Світлої пам’яті Аделі Федорівни Антипчук

Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):112-114.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)