Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):103-110.

Кластери генотипу Mycobacterium tuberculosis в Одеському регіоні

Антоненко П.Б., Кресюн В.Й., Антоненко К.О.

Одеський національний медичний університет
пров. Валіховський 2, Одеса, 65082, Україна

Було досліджено генотип 104 штамів Mycobacterium tuberculosis, виділених з мокроти хворих на туберкульоз легень (ТБ), шляхом визначення шести локусів VNTR (Variable Number Tandem Repeats), які відзначались найбільшим поліморфізмом - MIRU10, MIRU26, MIRU31, MIRU39, MIRU40, ETR-A. Згідно отриманих результатів, в Одеському регіоні спостерігається подальше поширення штамів родини Beijing, які характеризуються несприятливим перебігом ТБ і високою медикаментозною резистентністю. Комбіноване визначення запропонованих шести локусів для генотипування збудника ТБ було ефективним та інформативним. Поліморфізм деяких локусів M. tuberculosis, що досліджувались, знизився порівняно з 2006 роком, що свідчить про посилення домінування певних кластерів збудника ТБ. Найбільший рівень мутацій, що призводить до медикаментозної резистентності, спостерігався серед ізолятів родини Beijing, зокрема таких кластерів, як 355334, 365334, 375344 і 465334.

Kлючові слова: M. tuberculosis, MIRU-VNTR, Beijing.

Повний текст (PDF, рос)