Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):95-102.

Посезонна динаміка змін мікробного складу води деяких водосховищ Узбекистану

Алматов Б.І.1, Нуралієв Н.А.1, Курбанова С.Ю.2

1НДІ санітарії, гігієни і профзахворювань МЗ РУз
вул. Олтинтепа 325, Ташкент, 100056, Узбекистан

2Ташкентська медична академія
вул. Фаробі 2, Ташкент, 100109, Узбекистан

Вивчена посезонна динаміка висіву мікроорганізмів із проб води деяких водосховищ Узбекистану в порівняльному аспекті. Встановлено, що в пробах води Каттакурганського водосховища показник ОКБ в 1 дм3 у літній період перевищував норму в пробах води із середини водойми у 2,2 рази, вище греблі - у 10,4 рази, із рекреаційної зони - у 18,8 разів. Навесні показник ОКБ був на 2-3 порядки меншим, ніж у літній період року, а ОМЧ, навпаки - більшим. Перевищення нормативу у 4,5-26,0 разів за даним параметром відзначали у водах Туямуюнського гідровузла. Навесні якість води по ОКБ не відрізняється, а по ОМЧ достовірно краще, ніж влітку. У Чарвакському водосховищі ці параметри знаходились на рівні верхніх границь норми. Якість води Чарвакського водосховища по мікробіологічним показникам значно перевищувала показники Каттакурганського водосховища і Туямуюнського гідровузла.

Kлючові слова: водосховище, вода водойм, мікробний склад, патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми.

Повний текст (PDF, рос)