Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):89-94.

Плазміди солестійких ризосферинх мікроорганізмів

Муродова С.С., Давранов К.Д.

Національний університет Узбекистану ім. Мірзо Улугбека
вул. Вузгородок 4, Ташкент, 100174, Узбекистан

П’ять плазмідних ДНК були виявлені у трьох мікроорганізмів, що входять до складу мікробної композиції «Замін-М». По одній плазміді містять клітини штамів Bacillus megaterium СКБ-310 (23,1 т.п.н.) і Pseudomonas stutzeri СКБ-308 (55,0 т.п.н.), у той час як у клітинах Bacillus subtilis СКБ-309 було визначено наявність 3 плазмід (48,5 т.п.н., 30,0 т.п.н. і 13,3 т.п.н.). Передбачається, що означені плазміди можуть нести гени стійкості до несприятливих умов середовища, у тому числі до високого вмісту (10 %) іонів Cl- і SO42-.

Kлючові слова: плазміди, молекулярний розмір молекули ДНК, електрофоретичний поділ.

Повний текст (PDF, рос)