Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):80-88.

Вплив екзометаболітів штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524
на індукцію захисних реакцій у рослинах озимої пшениці

Грабова Г.Ю., Драговоз І.В., Іляш В.М., Мучник Ф.В., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити вплив екзометаболітів штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524 на індукцію захисних реакцій у рослинах озимої пшениці. Методи. Мікробіологічні, біохімічні, фітопатологічні, статистичні. Результати. Встановлено, що за попередньої обробки рослин озимої пшениці саліциловою кислотою, безклітинною культуральною рідиною та ліпопептидною фракцією екзометаболітів штаму ІМВ В-7524, із подальшим інфікуванням рослин фітопатогеном Bipolaris sorokiniana, площа ураженої поверхні листків зменьшувалась у 10 та більше разів у порівнянні з контролем. Також показано підвищення L-фенілаланін-амонійліазной (ФАЛ) активності приблизно в 3 рази через 2 години на коренях і пагоні рослин зимої пшениці. Висновки. Зміна активності ФАЛ та зменшення площі ураженої поверхні листків за дії грибного фітопатогена свідчать про індукцію захисних реакцій під впливом антибіотичних екзометаболітів штаму B. amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524.

Kлючові слова: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524, озима пшениця, антибіотичні екзометаболіти, Bipolaris sorokiniana, уражена поверхня листа, L-фенілаланін-амоній-ліаза, захисні реакції рослин.

Повний текст (PDF, англ)