Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):61-73.

Ідентифікація та антагоністичні властивості грунтового стрептоміцета Streptomyces sp. 100

Білявська Л.О.1, Єфіменко Т.А.2, Єфременкова О.В.2, Козирицька В.Є.1, Іутинська Г.О.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Науково-дослідний інститут з пошуку нових антибіотиків ім. Г.Ф. Гаузе
вул. Велика Пироговська 11, Москва, 119021, РФ

Мета. Визначити таксономічне положення ґрунтового стрептоміцета Streptomyces sp. 100 та вивчити антагоністичні властивості щодо фітопатогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. Методи. Для ідентифікації штаму використовували загальноприйняті методи вивчення морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей продуцента, а також проводили аналіз 16S рРНК. Антагоністичну активність штаму вивчали методом дифузії в агар. Результати. Ґрунтовий стрептоміцет, ідентифікований як Streptomyces netropsis (Finlay et al, 1951) ІМВ Ас-5025 (УКМ Ас-2186), за вирощування на агаризованих середовищах пригнічував ріст фітопатогенних бактерій (Xanthomonas axonopodis pv. glycines 8609, Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 8571, Pseudomonas syringae pv. coronafaciens 9030) і грибів (Alternaria alternata 16814, Fusarium оxysporum 54201); зони затримки росту 20-32 і 16-30 мм, відповідно. Встановлено інгібуючу дію супернатанту культуральної рідини і етанольного екстракту біомаси стрептоміцета щодо фітопатогенних бактерій і грибів, із яких найбільш чутливими виявилися Pseudomonas syringae pv. atrofacience 7886, Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis 102, Alternaria alternata 16814. Штам не пригнічував ріст умовно-патогенних мікроорганізмів (Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus pumilus NCTC 8241, Staphylococcus aureus FDA 209P та ін.). Висновки. Активний антагонізм досліджуваного штаму стрептоміцета по відношенню до фітопатогенів дозволяє рекомендувати його для застосування у рослинництві  як біологічного засобу захисту рослин.

Kлючові слова: ґрунтовий стрептоміцет, ідентифікація, 16S рРНК, Streptomyces netropsis, фітопатогени, антагоністична активність.

Повний текст (PDF, рос)