Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):52-60.

Деструкція пожнивних рослинних залишків штамами Bacillus subtilis IМВ В-751
і B. licheniformis IМВ В-7515

Авдєєва Л.В., Хархота М.А., Хархота Г.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Показано, що штами Bacillus subtilis IМВ В-7516 та B. licheniformis IМВ В-7515 здатні розкладати пожнивні рослинні залишки. В лабораторних умовах ефективність розкладання пшеничної соломи складала 15-30 %, соняшникового та кукурудзяного бадилля - 40-60 %, відповідно. Встановлено роль пектиназної та ксиланазної активностей досліджуваних штамів у процесах деструкції рослинних залишків. Оптимальним джерелом азотного живлення для прояву гідролітичної активності штамів B. subtilis IМВ В-7516 та B. licheniformis IМВ В-7515 є нітрат амонію.

Kлючові слова: пожнивні рослинні залишки, бактерії роду Bacillus, гідролітична активність.

Повний текст (PDF, укр)