Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):43-51.

Оцінка метагеному та детекція функціонально значущих поліморфізмів прокаріот грунту
з використанням методу піросеквенування

Патика М.В., Колодяжний О.Ю., Ібатуллін І.І.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони 13, Київ, 03041, Україна

У роботі проведено оцінку метагеному і функціонально значущих філогенетичних і таксономічних поліморфізмів прокаріот чорнозему типового в агроценозі пшениці озимої з використанням методу піросеквенування. Було виявлено 1708 операційних таксономічних одиниць і 335 таксонів прокаріот. Встановлено, що структура метагеному прокаріот чорнозему типового включала представників 2 архейних і 22 бактеріальних філ, абсолютні домінанти серед яких належали до Proteobacteria - 79,6 % і Actinobacteria - 12,9 %. Поліморфізм представленості прокаріотних таксонів спостерігали на рівні родин, домінуючими при цьому були: Alcaligenaceae, Pseudomonadaceae, Solirubrobacteraceae, Gaiellaceae, Nitrososphaeraceae. Показано філогенетичні зв’язки між основними представниками метагеному прокаріот чорнозему типового в агроценозі озимої пшениці. Таким чином, використання методу піросеквенування, окрім оцінки структури і різноманіття, відкриває перспективи для дослідження функціональної складової метагеному прокаріот ґрунту.

Kлючові слова: метагеном, прокаріоти, піросеквенування, таксономічна структура, функціонально значущі поліморфізми, чорнозем типовий.

Повний текст (PDF, рос)