Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):33-42.

Скринінг продуцентів  α-l-рамнозидаз серед представників роду Penicillium

Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Курченко І.М., Наконечна Л.Т.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Метою роботи було дослідити α-L-рамнозидазу [КФ 3.2.1.40] – фермент, який гідролітично відщеплює термінальні α-1,2-, α-1,4- та α-1,6-зв’язані залишки L-рамнози.
Внаслідок скринінгу, проведеного серед 30 штамів мікроміцетів, встановлено, що в супернатанті культуральних рідин різних видів Penicillium: P. tardum 60, 39, 2929, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, P. rugulosum 2778, 1652, 2766, P. restrictum 425, 2756, P. aсuleatum 202, 217, 329, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2979 виявлено α-L-рамнозидазну активність, що складала від 0,07 до 0,53 од/мг білка. Найбільш активним виявився P. aсuleatum 202. З супернатанту культуральної рідини даного мікроміцета осадженням сульфатом амонію (90 % насичення) отримано комплексний ензимний препарат та вивчено деякі фізико-хімічні властивості. Показано, що ензим має рН оптимум 3,0, а термооптимум - 60 °С. Встановлено, що досліджуваний препарат α-L-рамнозидази P. aquleatum 202 був стабільним у діапазоні рН від 2,0 до 4,0 упродовж 90 хв. При значенні рН 5,0 активність комплексного ензимного препарату дещо зменшувалась і складала до 40 % від вихідної. За оптимальних значень рН 3,0 та температури 15 °С, досліджувана α-L-рамнозидаза була стабільна протягом трьох діб. Поряд з α-L-рамнозидазною, препарат P. aсuleatum 202 виявляв лише β-D-глюкозидазну активність.

Kлючові слова: Penicillium aсuleatum 202, α-L-рамнозидаза, мікроміцети, фізико-хімічні властивості, спектр глікозидазних активностей.

Повний текст (PDF, укр)