Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):13-20.

Філогенетичний аналіз нуклеотидної послідовності гена 16S pPHK
пробіотичного штаму Lactobacillus sp. 55

Oгірчук K.С., Koваленкo Н.K.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Проведено видову ідентифікацію пробіотичного штаму Lactobacillus sp. 55 на основі аналізу нуклеотидних послідовностей гена 16S рРНК. Встановлено приналежність досліджуваного штаму до виду Lactobacillus gasseri. Нуклеотидна послідовність фрагменту гена 16S pPHK штаму Lactobacillus gasseri 55 задепонована в міжнародній базі даних GenBank (NCBI) під номером KT 314159.

Kлючові слова: сиквенування гена 16S рРНК, група Lactobacillus delbrueckii-acidophilus.

Повний текст (PDF, укр)