Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):71-83.

Морфологічна гетерогенність помірного ервініофага 59

Златогурська М.А.1, Товкач Ф.І.2

1Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська 2, Одеса, 65082, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Дана стаття присвячена феномену морфологічної гетерогенності популяції часток помірного ервініофага 59, яка не має аналогів серед інших вірусів бактерій. Мета роботи. Дослідження основних характеристик гетерогенної популяції фага 59 аміловороподібної бактерії Erwinia “horticola” (Eho), отриманої в умовах інфікування ним клітин різних ізогенних бактерій-хазяїв. Методи. Для отримання ервініофага 59 використовували його традиційного хазяїна Eho 450, три ізогенні штами, а також близькоспоріднену бактерію E. “horticola” 60. Для дослідження фізико-хімічних властивостей часток застосовували центрифугування в градієнтах CsCl, електрофорез часток в агарозних гелях, електронну мікроскопію, рестрикційний аналіз ДНК і SDS-ПААГ-електрофорез віріонних поліпептидів. Результати. Показано, що при розмноженні на Eho 450 His3 та його ізогенних штамах, а також на Eho 60, пул помірного фага 59 є гетерогенною популяцією, яка складається з двох типів часток. Ці типи являються дискретними і відрізняються за плавучою густиною на 0,02 г/см3, що дозволяє ізолювати окремі субпопуляції для детального дослідження. Субпопуляцію з більшою густиною часток ідентифікували як аутентичний бактеріофаг 59 (субпопуляція ІІ з діаметром капсиду 55,36 нм). Діаметр капсиду часток субпопуляції І складає 51,16 нм. Встановлено, що обидва типи часток не відрізняються за розміром ДНК та мають однакові рестрикційні узори. За характером патерна SmaI-рестрикції можна зробити висновок щодо незмінності упаковки фагового генома в капсид, що здійснюється згідно headfull- механізму. Однак субпопуляція І відрізняється від вихідної відносним вмістом деяких віріонних поліпептидів при сталості їх молекулярних мас. Цікавим є те, що субпопуляції І і ІІ мають різні показники частоти лізогенізації та лізогенної індукції. Висновки. Вперше виявлено незвичайний тип морфологічної гетерогенності часток помірного ервініофага 59, яка проявляється в наявності двох еквімолярних субпопуляцій з різними фізико-хімічними параметрами часток. Гетерогенність популяції, хоч і стосується фагового капсиду, суттєво відрізняється від такої у коліфагів Т4 і Р1, а також фагової системи Р2-Р4.

Kлючові слова: помірний ервініофаг 59, морфологічна гетерогенність фагової популяції, фізико-хімічні властивості часток, рестрикційний аналіз ДНК, лізогенія.

Повний текст (PDF, англ)