Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):63-70.

Нові асоціації грибів арбускулярної мікоризи із грунтів степу Криму

Абдурашитов С.Ф.1, Волкогон В.В.2

1Науково-дослідний інститут сільського господарства Криму
вул. Київська 150, Сімферополь, 290053, АР Крим, Україна

2Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового  виробництва НААН
вул. Шевченко 97, Чернігів, 14027, Україна

В роботі проведена первинна селекція грибів арбускулярної мікоризи (АМ) із ґрунтів степного Криму. Найефективніші асоціації P3, P5, S1, S3, S8, S9 ідентифіковані за морфологічними особливостями колонізації коренів суданської трави та зовнішнім виглядом спор. При цьому виявлено, що всі досліджені гриби АМ формують Arum-тип симбіозу і мають види спор, характерні для окремих асоціацій. За використання молекулярно-біологічних методів показано, що до складу асоціацій P3, P5, S1, S3, S8, S9 входять представники роду Rhizophagus, а до складу S1 - також і Funneliformis.

Kлючові слова: гриби арбускулярної мікоризи, колонізація коренів, спори, ідентифікація, рДНК.

Повний текст (PDF, англ)