Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):54-62.

Видовий склад мікроміцетів, виділених з гіпсокартону

Письменна Ю.Б., Суббота А.Г., Наконечна Л.Т., Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити мікобіоту звичайного (ГКЛ) і вологостійкого (ГКЛВ) гіпсокартону двох типів та надати її екологічну характеристику. Методи. Мікроскопічні гриби виділяли з використанням способу моделювання впливу на гіпсокартон вологого повітря і безпосередньо води, а також за методами серійних розведень і прямого посіву на агаризовані поживні середовища. Аналіз мікобіоти гіпсокартону різних типів проведено з використанням методів кількісної екології. Результати і висновки. Вперше охарактеризовано мікобіоту звичайного і вологостійкого гіпсокартону та проведено її порівняння. За результатами моделювання впливу на гіпсокартон вологого повітря і безпосередньо води встановлено, що за дії підвищеної відносної вологості повітря (вище 90 %) розвивались види родів Aspergillus, Chaetomium, Dicyma, Penicillium. Прямий вплив води сприяв розвитку Alternaria, Cladosporium і Stachybotrys. Найвища подібність мікобіоти встановлена для зразків гіпсокартону виробництва 2010 р. Найвище видове різноманіття мікроскопічних грибів встановлено для ГКЛВ 2010, що було вдвічі вищим ніж для ГКЛ 2005; загальна кількість видів також була втричі більшою. З поверхонь картону і гіпсу виділено більше 50 видів мікроміцетів, серед яких на картоні гіпсокартону частіше траплялись A. flavipes, C. globosum, D. aurea, T. viride, а на гіпсовому осерді - A. chlamydosopra, A. infectoria, C. cladosporioides, S. chartarum.

Kлючові слова: мікобіота, гіпсокартон, частота трапляння, коефіцієнт Сьоренсена-Чекановського, індекс Менхініка, коефіцієнт Тюрінга.

Повний текст (PDF, укр)