Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):44-53.

Особливості метаболізму дріжджів при їх рециркуляції в умовах 
спиртової ферментації мелясного сусла

Левандовський Л.В.1, Бондар М.В.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ МСП, 01033, Україна

Досліджено особливості метаболізму дріжджів Saccharomyces cerevisiae штаму М-5 в умовах спиртового зброджування мелясного сусла підвищеної концентрації сухих речовин в умовах періодичної та безперервної ферментації. При періодичній спиртовій ферментації сусла концентрацією 27 % сухих речовин виявлено, що оптимальною є кількість засівних дріжджів на рівні 60 г/дм3. Це забезпечує максимальне накопичення етанолу в зрілій бражці (11,5 об. %), глибоку асиміляцію вуглеводів та менше утворення вторинного продукту гліцерину. Промисловими дослідженнями в безперервному режимі встановлено підвищення активності пускових ферментів гліколізу і посилення питомої спиртоутворювальної здатності рециркульованих дріжджів. Висловлено припущення, що це явище відбувається за рахунок збільшення притоку свіжого мелясного сусла та адаптації дріжджів до умов середовища внаслідок довготривалого перебування у ньому. Збільшення швидкості притоку мелясного сусла в головний ферментер батареї з 0,43 до 0,57 год-1 сприяє покращенню фізіологічних показників рециркульованих дріжджів, зменшенню накопичення вторинних продуктів бродіння (ефірів, альдегідів, вищих спиртів, гліцерину), підвищенню виходу спирту із сахарози на  1,84 % і продуктивності процесу по етанолу з 2,3 до 3,8 г/дм3×год.

Kлючові слова: зброджування, Saccharomyces cerevisiae, рециркуляція дріжджів, етанол, вторинні продукти метаболізму.

Повний текст (PDF, укр)