Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):33-43.

Закономірності трансформації сполук заліза Citrobacter freundii ML-31.1/1

Говоруха В.М., Таширев О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Метою роботи було дослідження закономірностей відновлення сполук Fe(III) в умовах обмеженої аерації штамом Citrobacter freundii Ml-31.1/1, а також оцінка ролі залізовідновлювальних бактерій у трансформації сполук заліза в екосистемах. Були використані наступні методи: культивування мікроорганізмів в умовах обмеженої аерації, колориметричне визначення біомаси і концентрації сполук Fe(III) і Fe(II), потенціометричне вимірювання pH і Eh, газова хроматографія. Результати. Експериментально підтверджено термодинамічні розрахунки взаємодії мікроорганізмів зі сполуками заліза. Отримано закономірності трансформації сполук Fe(III) і Fe(II) модельним штамом Citrobacter freundii Ml-31.1/1, виділеним із типової екосистеми середніх широт України - річкового мулу. Встановлено баланс перерозподілу сполук заліза у клітинах, а також розчинених і осаджених Fe(III) і Fe(II) у позаклітинній фракції. Висновки. Отримані результати дозволяють припускати, що неспецифічна взаємодія мікроорганізмів із залізом може суттєво впливати на трансформацію сполук заліза. Термодинамічне прогнозування дозволяє здійснювати спрямовану регуляцію мікробного метаболізму.

Kлючові слова: термодинамічний прогноз, мікробне відновлення Fe(III), осадження сполук заліза, біогеохімічні цикли трансформації заліза.

Повний текст (PDF, англ)