Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):23-32.

Фізико-хімічні властивості α-амілази Achromobacter sp. 7a

Авдіюк К.В.1, Варбанець Л.Д.1, Зелена П.П.2, Шепелевич В.В.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
просп. Глушкова 2, Київ, 03022, Україна

З Achromobacter sp. 7а, виділеної з Чорного моря, акваторії о. Зміїний, отримано фермент з α-амілазною активністю, який також здатний розщеплювати синтетичні субстрати: п-нітрофеніл-α-D-глюкопіранозид та п-нітрофеніл-α- і  -β-D-ксилопіранозид. Були підібрані методи виділення і очистки ензиму, які включали: осадження сульфатом амонію і афінну сорбцію на крохмалі, що сприяло підвищенню активності у 7 разів порівняно з активністю у супернатанті культуральної рідини. α-Амілаза виявляла максимальну активність при рН 7,0 і 11,0 та за температури 50 ºС. Фермент залишався повністю стабільним протягом 24 год у діапазоні рН від 7,0 до 12,0, протягом 3 год за температури 37 ºС і 50 ºС при рНопт 7,0, а також зберігав 87,5 % та 75 % вихідної активності через 3 год. інкубування за температури 37 ºС і 50 ºС відповідно, при рНопт 11,0. Показано, що додавання стабілізуючих агентів (іони кальцію, хлорид натрію) не захищало фермент від термоінактивації (60 ºС, 70 ºС).

Kлючові слова: α-амілаза, фізико-хімічні властивості, афінна сорбція.

Повний текст (PDF, укр)