Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):13-22.

Очистка та фізико-хімічні властивості α-L-рамнозидази Penicillium tardum

Гудзенко O.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Фракціонуванням сульфатом амонію, хроматографією на TSК-гелях Toyopearl HW-60 та Fractogel DEAE-650-s із супернатанта культуральної рідини Penicillium tardum ІМВ F-100074 виділено і очищено у 23 рази фермент з α-L-рамнозидазною активністю, вихід якого складав 3,12 %. Питома активність ферменту складала 27,7 од/мг білка, молекулярна маса 67 кДа, температурний і рН-оптимум - 60 °С і рН 5,0, відповідно. Показана висока рН- і термостабільність очищеного препарату α-L-рамнозидази P. tardum, яка може бути обумовлена наявністю вуглеводного компоненту, який складав 12 %.

Kлючові слова: Penicillium tardum, α-L-рамнозидазна активність, очистка, рН- і термооптимум, рН- і термостабільність.

Повний текст (PDF, укр)