Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):70-81.

Мікробна деструкція мінеральних (нафтових) моторних олив

Хоменко Л.А., Ногіна Т.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

В огляді представлені дані про склад мінеральних моторних олив, їх негативний вплив на навколишнє середовище і здатність мікроорганізмів, зокрема актинобактерій, до засвоєння вуглеводневих компонентів олив. Описана роль бактерій у процесах очищення забруднених моторними оливами середовищ і перспектива їх використання в біотехнологіях очищення довкілля від цих полютантів.

Kлючові слова: актинобактерії, вуглеводні, моторні оливи, біодеструкція.

Повний текст (PDF, рос)