Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):62-69.

Чутливість фітопатогенних бактерій до стрептоміцину за дії пестицидів

Булеца Н.М., Буценко Л.М., Пасічник Л.А., Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Наведені результати зміни чутливості до стрептоміцину фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae і Xanthomonas translucens за дії пестицидів. Показано, що під дією пестицидів фітопатогенні штами проявляють більші зміни стрептоміцин чутливості, порівняно з епіфітним штамом Pantoea agglomerans. Гербіцид Гранстар, інсектициди Твікс та Альфа Супер збільшують кількість стрептоміцинорезистентних клітин X. translucens 3164, P. syringae pv. syringae УКМ В-1027 та P. syringae pv. atrofaciens УКМВ-1011, що свідчить про мутагенний вплив даних препаратів відносно зазначених фітопатогенів.

Kлючові слова: фітопатогенні бактерії, пестициди, антибіотикочутливість, стрептоміцин.

Повний текст (PDF, укр)