Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):55-61.

Вплив мікоплазмової інфекції на жирнокислотний склад калюсів цукрового буряку

Панченко Л.П., Коробкова К.С., Остапчук А.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчали вплив Acholeplasma laidlawii var. granulum шт. 118 на склад жирних кислот калюсів цукрових буряків. Встановлено, що при інфікуванні ахолеплазмою спостерігаються зміни кількісного вмісту окремих жирних кислот, а також якісний склад жирних кислот ліпідів калюсів. Зміни жирнокислотного складу ліпідів калюсів цукрових буряків при інфікуванні їх A. laidlawii var. granulum шт. 118 розглядаються як неспецифічна реакція на біогенний стрес.

Kлючові слова: жирні кислоти, калюси, стрес, Acholeplasma, молікути.

Повний текст (PDF, рос)