Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):47-54.

Скринінг штамів бактерій роду Bacillus - активних антагоністів фітопатогенів
бактеріальної та грибної природи

Грабова Г.Ю., Драговоз І.В., Крючкова Л.О., Пасічник Л.А., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Визначена антагоністична активність 100 штамів бактерій роду Bacillus щодо музейних і актуальних штамів фітопатогенних бактерій та грибів. Встановлено, що рівень антагоністичної активності щодо фітопатогенних бактерій варіював залежно від родової належності останніх. Середній рівень антагонізму щодо грибних фітопатогенів проявили 30 % досліджених штамів бацил. Відібрано 5 штамів Bacillus sр. з високим та середнім рівнем антагонізму щодо фітопатогенів бактеріальної та грибної природи, що розглядаються як перспективні при створенні біологічних препаратів для рослинництва.

Kлючові слова: бактерії роду Bacillus, скринінг, антагонізм, фітопатогени.

Повний текст (PDF, рос)